Ikäihmisten kuntoutus (IKKU)

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOUTUS (IKKU-KUNTOUTUS) 

Ikääntyneiden kuntoutus (IKKU) on tarkoitettu 68 vuotta täyttäneelle henkilölle, jonka toimintakyky ja arjessa selviytyminen ovat heikentyneet sairauksien takia. Ikääntyneiden kuntoutusta voi hakea kotona tai palvelutalossa asuva, eläkeläinen, joka toimintakykyä on tarve vahvistaa kuntoutuksen keinoin.

Kuntoutus sopii sinulle, jolla

  • on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta kykenet liikkumaan tiloissamme ilman säännöllistä avustamista ja osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen

  • on halu sekä motivaatio oman toimintakyvyn edistämiseen

  •  riittävät valmiudet kuntoutukseen; muistitestin (MMSE) tuloksen tulisi olla yli 24  

Kuntoutuksessa sinulle laaditaan kanssasi yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, joka ohjaa kuntoutumisesi toteutumista. Kuntoutusohjelmaa toteuttaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat geriatrian erikoislääkäri, fysioterapeutti sekä sairaanhoitaja ja muita asiantuntijoita tarpeen mukaan. Kuntoutusryhmäsi koko on 10 henkilöä. Vertaistuki on tärkeä kuntoutuksen tavoitteisiin pääsemisessä. Ryhmätoimintaan sisältyy monipuolista sisällä ja ulkona tapahtuvaa liikkumista sekä asiantuntijoiden ohjaamia ryhmäkeskusteluja.  

Kuntoutus kestää noin vuoden, sisältäen kolme viiden vuorokauden ryhmäjaksoa. Kuntoutus kytkeytyy arkeesi ja elinpiiriisi. Kuntoutuksen aikana sinun kotiisi voidaan toteuttaa kotikäynti. Omaisesi voi olla mukana tukemassa kuntoutustasi; viimeisellä jaksolla kuntoutujan omaisella/läheisellä on mahdollisuus osallistua kuntoutukseen kahden vuorokauden ajan. Kuntoutujan puoliso tai muu aikuinen omainen tai läheinen osallistuu kuntoutukseen hahmottaakseen läheisensä kokonaistilanteen sekä tuen tarpeen.

Hae kuntoutukseen toimittamalla kuntoutushakemus (KU132),  lääkärin B-lausunto (MMSE-testin tulos tarvitaan liitteenä) meille tai Kelan toimistoon. Kela tekee päätöksen kuntoutuksestasi, jolloin kuntoutus on sinulle maksutonta.

Kuntoutuksen ajalta Kela maksaa sinulle eläkeläisen kuntoutusrahan ja matkakorvauksen (lisätietoa www.kela.fi)

 

  

Annamme mielellämme lisätietoa

Kuntoutussihteeri Lena Malm
lena.malm@lohjaspa.fi

Kuntoutussihteeri Leena Jernström
leena.jernstrom@lohjaspa.fi

030 608 4286 (ma-pe klo 8-16)

 

SOVE - eli Sotaveteraanikuntoutus

Rintamaveteraanien kuntoutuslain nojalla kuntoutusta voi saada henkilö, jolle on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Suomessa asuva veteraani hakeutuu kuntoutukseen asuinkuntansa terveyskeskuksen tai – viraston kautta. Hakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto hakijan terveydestä. Hakemuksen voi tehdä myös veteraanin puolesta viranomainen tai sosiaali- ja terveysviranomainen. Aviopuoliso voi osallistua rintamaveteraanin kanssa samanaikaisesti laitoskuntoutukseen enintään 14 vuorokauden ajan.

Kuntoutujan yksilöllinen päiväohjelma koostuu Valtiokonttorin laatuvaatimusten mukaisesti yksilöterapiasta ja/tai -hoidoista sekä tavoitteellisista liikunta-, toiminnallisista- ja keskusteluryhmistä sekä ohjatusta virkistystoiminnasta.

Ryhmätoimintojen tavoitteena on tukea yksilöllisten kuntoutustavoitteiden saavuttamista sekä ylläpitää ja parantaa kuntoutujien psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä.