Solaris Bonus-ohjelman ehdot

Solaris Kylpylät
Solariskylpylat.fi
Solaris bonus - tili

Voimassa alkaen: 1.1.2016

Ehdot

Solaris bonus -ohjelma tarjotaan Solaris Kylpylät sivustolle rekisteröityneille käyttäjille Solaris Kylpylöiden harkinnan mukaan, ja siihen voivat osallistua vain kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneet henkilöt, joilla on toimiva sähköpostiosoite. Osallistumalla ohjelmaan jäsenet voivat ansaita bonus - euroja varaamalla lomia ja niihin liittyviä lisäpalveluita Solaris Kylpylöihin (varaamossa maksetuista varauksista) sekä maksaa bonuksella kokonaan tai osittain lomia ja niihin liittyviä lisäpalveluita varatessaan niitä bonusvaraamon kautta.

Ohjelmaan ei voi osallistua, jos lainsäädäntö kieltää sen.

Ohjelmalla ei ole määrättyä päättymispäivää, ja se jatkuu kunnes Solaris Kylpylät päättää lopettaa ohjelman. Solaris Kylpylät voi lopettaa ohjelman milloin tahansa joko ilmoittamalla asiasta sinulle etukäteen tai ilman erillistä ilmoitusta.

Solaris Kylpylät ei anna mitään takuuta tai vakuutuksia ohjelmaan liittyen ja sen ehtoja voidaan muuttaa lakien tai säädösten noudattamiseksi. Osallistumalla ohjelmaan vapautat Solaris Kylpylät sekä sen ja kumppanit kaikista vaatimuksista tai vastuista liittyen osallistumiseesi ohjelmaan, mukaan lukien muun muassa vaatimukset, jotka liittyvät bonus - eurojen ansaitsemiseen ja lunastamiseen. Solaris Kylpylät -kumppanit eivät ole millään tavoin yhteydessä Solaris bonus - ohjelman hallintoon eivätkä ne ole vastuussa sen toiminnasta.

Termit

”Solaris Kylpylät -jäsen” tarkoittaa ketä tahansa henkilöä, joka on rekisteröitynyt Solaris bonus - ohjelmaan ja on siten oikeutettu ansaitsemaan bonus - euroja ja käyttämään niitä Solaris Kylpylät lomien ja lisäpalveluiden ostamiseen.

”Hyväksyttävä varaus” tarkoittaa sivuston www.solariskylpylat.fi, www.rauhalahti.fi tai www.lohjaspa.fi -sivustojen internet-varaamoiden kautta tehtyä lomavarausta, jonka jäsen käyttää (ja jota hän ei peruuta). Lahjakorttikaupan ostot eivät kuulu bonus-ohjelman piiriin. Kolmansien osapuolien tarjouksista ei kerry Solaris Kylpylät bonusta. Bonusta ei voi myöskään saada muiden etu- tai bonusjärjestelmien kautta tarjotuista lomatuotteista tai niihin liittyvistä lisäpalveluista.

”Jäsentunnus” tarkoittaa sähköpostiosoitetta, jota käytät (yhdessä salasanasi kanssa) sivustolle kirjautumiseen.

”Bonus - eurot” ovat Solaris bonus - ohjelman perusyksiköitä. Yksi bonus - euro on yksi euro Solaris Kylpylät hotellissa.

”Liittymispäivä” tarkoittaa päivää, jolloin liityit Solaris bonus - ohjelmaan ja hyväksyt sen ehdot.

“Sivusto” tarkoittaa web – sivuja osoitteessa solariskylpylat.fi, lohjaspa.fi tai rauhalahti.fi

Jäsenyys

Rekisteröityminen Solaris bonus - ohjelmaan edellyttää, että sinulla on tili sivustolla. Liittyessäsi saat Solaris bonus -tilin ja Solaris bonus -tiliisi yhdistetty jäsentunnuksesi toimii kirjautumiseen käytettävänä sähköpostiosoitteenasi.

Bonus - eurojen ansaitseminen Solaris Kylpylät - varauksista edellyttää, että bonus tilisi on voimassa ja olet varaushetkellä kirjautuneena sivustoon. Bonus - euroja ei kerry sivuston kautta tehdyistä varauksista, jos et ole kirjautuneena sivustoon.

Sivustoa käyttäviä asiakkaita ei automaattisesti liitetä Solaris bonus - ohjelmaan, vaan heidän on rekisteröidyttävä siihen erikseen.

Bonus - eurojen saaminen hyväksyttävistä varauksista edellyttää, että olet rekisteröitynyt Solaris bonus -ohjelmaan ja kirjautunut sivustoon ennen varauksen tekemistä. Bonus – euroja saa vain maksetuista varauksista. Jos liityt Solaris bonus -ohjelmaan varauksen jälkeen mutta ennen lomaa, ei bonus - euroja kerry tästä varauksesta. Ohjelman rekisteröityneenä jäsenenä saat sähköpostiisi säännöllisesti tilin ylläpitoa koskevia päivityksiä sekä muita ilmoituksia.

Solaris bonus - ohjelman jäsenyyttä ei voi siirtää. Olet vastuussa siitä, että tarkistat tilisi säännöllisesti, ja sinun on ilmoitettava Solaris Kylpylät hallinnointiin havaitsemistasi puutteista, virheellisistä merkinnöistä sekä muista mahdollisista ongelmista.

Voit tarkastella Solaris bonus -tilisi tietoja ”Bonus-tili” -sivun osiosta. Tiedot sisältävät muun muassa jäsentunnuksesi sekä bonus – eurosaldosi. Tilin tarkastelu vaatii, että olet kirjautunut sivustoon.

Bonus - eurojen ansaitseminen

Bonus - eurojen saaminen hyväksyttävästä varauksesta edellyttää, että olet kirjautunut sivustoon ennen varauksen tekemistä ja maksat varauksesi varausta tehdessäsi. Bonus - euroja annetaan vain sen Solaris bonus -tilin haltijalle, jonka kautta hyväksyttävä varaus tehdään. Matkasuunnitelmassa mahdollisesti olevat muut matkustajat eivät saa bonus - euroja. Jos matkanvaraaja tekee varauksen toisen henkilön puolesta, bonus - euroja kirjautuvat sille jäsentilille, jonka kautta hyväksyttävä varaus tehdään.

Hyväksyttävän varauksen tekemisen jälkeen myönnettävät bonus - eurot ovat käytettävissä seuraavalla ostokerralla. Varauksen matkasuunnitelmaan tehtävät muutokset tai peruutukset voivat johtaa siihen, että jäsenen bonus - tilille matkasta hyvitetyt tai tilitä veloitetut bonus - eurot muuttuvat. Bonus - euroja ei kerry muutos- tai peruutusmaksuista, joita Solaris Kylpylät tai sen kumppanit perivät.

Solaris Kylpylät on oikeus tarkkailla kaikkien bonus -jäsenten tilitapahtumia. Jos bonus -tilillä näkyy merkkejä petoksesta tai väärinkäytöksistä tai muuta epäilyttävää toimintaa, Solaris Kylpylät voi sulkea tai jäädyttää bonus - tilin välittömästi, jolloin voit menettää ansaitsemasi bonus - eurot. Jos olet syyllistynyt vilpilliseen toimintaan, Solaris Kylpylät varaa oikeuden ryhtyä tarvittaessa oikeudellisiin toimiin, ja sillä voi olla myös perusteltu syy takavarikoida toiminnan seurauksena haltuun saamasi bonus - eurot. Lisäksi saatat olla velvollinen korvaamaan Solaris Kylpylät aiheutuneet taloudelliset menetykset, kuten oikeudenkäyntikulut sekä vahingonkorvaukset. Et myöskään voi enää osallistua Solaris bonus -ohjelmaan. Vilpillisiksi havaituista varauksista poistetaan bonus - eurot ja vilpillisiin varauksiin liittyvä bonus - tili jäädytetään, jotta sen kautta ei voi enää ansaita tai käyttää bonus - euroja. Jos sinulla on huomautettavaa tilin jäädyttämisestä tai bonus - eurojen peruuttamisesta, ota yhteyttä Solaris Kylpylät hallinnointiin.

Jos Solaris bonus - tilisi saldo ei vastaa bonus - euromäärää, joka sinulle olisi pitänyt Solaris Kylpylät harkinnan mukaan myöntää, varaamme oikeuden korjata bonus - eurosaldoasi. Jos uskot Solaris bonus -tilisi joutuneen epäilyttävän toiminnan kohteeksi, ota välittömästi yhteys Solaris Kylpylät hallinnointiin. Jos selviää, että olet joutunut petoksen uhriksi, ansaitsemasi bonus - eurot siirretään uudelle Solaris bonus – tilille.

Bonus - euroja ei voi muuttaa rahaksi. Bonus - euroja ei saa luovuttaa, myydä, siirtää tai pantata ulkopuoliselle taholle tai toiselle tilille. Sinulla ei ole omistusoikeutta tai muita laillisia oikeuksia bonus - euroihin nähden. Olet vastuussa mahdollisista veroseuraamuksista, joita voi liittyä Solaris bonus - ohjelmaan osallistumiseen sekä etuuksien lunastamiseen bonus - euroilla.

Hyväksyttävät lomapaketit: Ansaitset tietyn prosenttiosuuden summasta, jonka maksat koko Solaris Kylpylät – lomavarauksestasi ja samassa yhteydessä maksamistasi Solaris Kylpylät - bonusvaraamossa tarjotuista lisäpalveluista.

Summaan eivät sisälly verot ja maksut. Euroja ei kerry Solaris bonusvaraamon maksamisen jälkeen tehdyistä lomaan liittyvistä maksuista.

Hyväksyttävän varauksen tekemisen jälkeen ansaitut bonus - eurot tulevat näkyviin ”Oma tili” -sivun osioon ”Oma Solaris bonus”. Jokaisesta hyväksyttävästä varauksesta ansaitut bonus - eurot hyvitetään tilillesi heti, kun varaus on vahvistettu. Jos peruutat hyväksyttävän varauksen osittain tai kokonaan, sen perusteella ansaitsemasi bonus - eurot poistetaan tililtäsi.

Suositteluohjelma

Jäsenet voivat ansaita bonus - euroja suositteluohjelmamme kautta.

Bonus - eurojen lunastaminen

Lomavarauksista ja niiden yhteydessä varatuista lisäpalveluista ansaitut bonus - eurot voidaan käyttää hyväksyttävään uuteen lomavarukseen seuraavalla varauskerralla. Varatessasi lomavarausta ja siihen liittyviä lisäpalveluita Solaris bonusvaraamossa voit maksaa varauksen aikaisemmin kertyneillä bonus - euroilla osittain tai kokonaan.

Jos haluat käyttää bonus - eurojasi, vähennämme lunastamiesi bonus - eurojen määrän varauksesi kokonaishinnasta. Jos et halua käyttää bonus - eurojasi, ne säilyvät tililläsi tulevaa käyttöä varten.

Jos teet useita huonevarauksia ja haluat käyttää bonus - eurojasi, vähennämme bonus - eurojen määrän varauksen kokonaishinnasta. Useaan huonevaraukseen käytettyjä bonus - euroja ei voi kohdistaa vain tiettyyn huonevaraukseen, vaan ne käytetään lomavarauksen kokonaishintaan. Jos tämän jälkeen peruutat yhden tai useamman varauksen tästä usean varauksen joukosta ja olet oikeutettu hyvitykseen, sinulle hyvitetty määrä on peruutetun huoneen hinta vähennettynä bonus - euroilla, jotka on jaettu kaikkien huoneiden kesken niiden hinnan suhteessa. Bonus - euroja palautetaan Oma Solaris bonus - tilillesi.

Jos päätät käyttää bonus - euroja, ne vähennetään välittömästi Oma Solaris bonus - tilisi saldosta. Saat bonus - euroja siitä varauksen osasta, jota ei makseta bonus – euroilla.

Jos peruutat hyväksyttävän varauksen, joka on maksettu osittain bonus - euroilla, hyväksyttävään varaukseen käytetyt bonus - eurot voidaan palauttaa omalle Solaris bonus - tilillesi siten, että niiden vanhenemispäivä säilyy muuttumattomana. Bonus - euroilla ei voi maksaa peruutusmaksuja. Kaikkia varauksia ja peruutuksia koskevat Solaris Kylpylät ehdot sekä mahdollisesti sovellettavat erilliset hotellien käytännöt.

Bonus - eurojen vanheneminen

Ellei näissä Solaris bonus - ehdoissa muuta mainita, kaikki muut kuin ylimääräisinä ansaitut bonus - eurot vanhenevat 12 kuukauden kuluttua niiden myöntämispäivästä. Vanhentuneita bonus - euroja ei voi palauttaa missään olosuhteissa.

Bonus - kampanjat

Solaris bonus voi ajoittain toteuttaa kampanjoita, joissa jäsenille tarjotaan ylimääräisiä bonus - euroja. Solaris bonus - kampanjoista ansaitut ylimääräinen bonus - eurot voivat vanheta kunkin kampanjan ehtojen mukaisesti, eikä niitä voida hyvittää. Kampanjoista ansaitut bonus - eurot ovat euromääräisesti samanarvoisia kuin hyväksyttävistä varauksista saadut bonus - eurot. Kampanjoista saadut bonus - eurot hyvitetään tilillesi tai veloitetaan tililtäsi kampanjan ehtojen mukaan sen jälkeen, kun olet suorittanut kampanjan mukaiset toimet. Ensimmäisenä käytetään bonus - eurot, jotka ovat vanhenemassa ensin.

Muutokset Solaris bonus – ehtoihin

Solaris Kylpylät voi muuttaa tai peruuttaa ohjelman sääntöjä tai sen nojalla myönnettäviä etuja sekä näitä ehtoja milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Nämä muutokset voivat vaikuttaa jo ansaittujen bonus - eurojen arvoon. Solaris Kylpylät varaa oikeuden lopettaa ohjelman tai minkä tahansa sen osan koska tahansa, joko ilmoittamalla asiasta tai ilman erillistä ilmoitusta, vaikka tällainen lopettaminen vaikuttaisi oikeuteen ansaita tai lunastaa bonus - euroja tai aiemmin ansaittujen bonus - eurojen arvoon. Solaris Kylpylät ei ole millään tavoin vastuussa jäsenilleen arvosta tai eduista, jotka jäsenet voivat menettää ohjelmaan tehtyjen muutosten seurauksena. Jäsenten on tarkistettava ajoittain verkkosivustolta, ovatko Solaris bonus - ohjelman ehdot muuttuneet. Jos jäsen jatkaa ohjelman käyttöä, hänen katsotaan hyväksyneen voimassa olevat Solaris bonus -ohjelman ehdot. Tällöin Solaris bonus -ohjelman aiemmat versiot katsotaan mitätöidyiksi.

Vilpillinen toiminta

Näiden ehtojen rikkominen, kuten vilpillinen toiminta, jonka tarkoituksena on väärinkäyttää bonus - euroja ryhtymällä laittomiin tai vilpillisiin toimiin, virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen antaminen tai niiden antamisyritys, Solaris Kylpylät harhaanjohtaminen tai bonus - eurojen myyminen, luovuttaminen tai siirtäminen muuten kuin näiden ehtojen mukaisesti tai tällaisen toimenpiteen ehdottaminen voi aiheuttaa sen, että Solaris Kylpylät peruuttaa jäsenyytesi ja kaikki tiliisi liitetyt bonus - eurot.

Vastuu

Solaris Kylpylät hyväksyy, että tiettyjen lakien nojalla tuotteiden tai palveluiden tarjoamiseen liittyvissä sopimuksissa on ehtoja ja vakuutuksia, joita ei voi sulkea pois. Ellei muuta mainita laissa, jonka pätevyyttä ei voida sopimuksella sulkea pois tai muokata, Solaris Kylpylät ja sen toimihenkilöt, työntekijät tai edustajat eivät ole vastuussa mistään menetyksistä tai vaatimuksista (mukaan lukien muun muassa välilliset tai taloudelliset vahingot sekä tuoton menetykset), joka on seurausta näiden bonus - ohjelman ehtojen rikkomuksesta, riippumatta siitä kuka ehtoja rikkoo, tai kuolemasta, loukkaantumisesta tai välillisestä menetyksestä tai vahingosta, joka on seurausta bonus - eurojen tai muiden etujen myöntämisestä tai lunastamisesta, lukuun ottamatta tapausta, jossa menetys tai vaatimus aiheutuu Solaris Kylpylät tai sen toimihenkilöiden, työntekijöiden tai edustajien huolimattomuudesta tai tuottamuksellisesta toiminnasta.

Kiistat ja muut ehdot

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakeja. Liittymällä Solaris bonus - jäseneksi hyväksyt, että Suomen tuomioistuinten toimivalta koskee sinua. Jos jokin näiden ehtojen säännös on osittain tai kokonaan lainvastainen, pätemätön tai toimeenpanokelvoton, sitä lievennetään siinä määrin kuin on tarpeen, jotta säännös ei enää ole lainvastainen, pätemätön tai toimeenpanokelvoton; ellei se ole mahdollista, asianomainen säännös erotetaan näistä ehdoista ja ehtojen muut säännökset pysyvät voimassa täysimääräisenä.

Näillä ehdoilla säädellään osallistumistasi ohjelmaan. Osallistumalla ohjelmaan hyväksyt, että nämä ehdot velvoittavat sinua. Kaikkia sivuston ehtoja sovelletaan Solaris bonus -ohjelman ehtoihin. Niiden noudattaminen tai toisten ehtojen valitseminen ensisijaisiksi tapahtuu yksinomaan Solaris Kylpylät harkinnan mukaisesti.