Priser och villkor

Kotrollera våra dagliga online erbjudanden.
Bokningar via online reserveringssystemet är vanligtvis förmånligare än reservationer per telefon eller e-post.

Avbokningsregler / individuala kunder

1) Bokningen kan annulleras minst 2 dagar före check-in utan annulleringskostnader.

2) Om bokningen annulleras under 48 timmar före check-in, debiterar vi första natten.

3) För No show, debiterar vi hela bokningen.

 

Avbokningsregler / Gruppbokningar

En gruppbokning kan annulleras utan någon speciell orsak enligt följande:

1) Minst 30 dagar före, utan annulleringskostnader.

2) Senare än 30 dagar men minst 14 dagar före check-in, betalas 50% av priset som annulleringskostnader.

3) Senare än 14 dagar före check-in debiteras hela priset.