Villkor och betalning

 

Bokningsvillkor och betalningssätt

Kuopion ja Lohjan Kylpylät Oy / Lohja Spa & Resort (i fortsättningen hotellet) iakttar följande boknings- och betalningsvillkor:

1) BOKNING OCH BEKRÄFTELSE

Den bokning som kunden gjort är bindande för både hotellet och kunden när hotellet/bokningscentralen har bekräftat bokningen. Bokningen kan göras muntligt eller skriftligt. Vid telefonbokning gäller telefonsamtalet som bekräftelse. Om möjligt ger hotellet en skriftlig bekräftelse, som måste innefatta de överenskomna tjänsterna, priserna och avbeställningsvillkoren. För bokningar som görs via vår onlinebokningstjänst får kunden automatiskt en bokningsbekräftelse via e-post, inklusive avbeställningsvillkor. Rumsbokningar kan endast göras av en person över 18 år. Den person som bokar ett rum för en minderårig är ansvarig för den minderårige, oavsett om han/hon bor med honom/henne eller inte. En minderårig som bor ensam måste ha ett tillstånd som undertecknats av en vårdnadshavare och som anger den minderåriges namn, födelsedatum, datum för vistelsen, vårdnadshavarens namn och telefonnummer.

2) KUNDENS ANKOMST OCH AVRESA

Om inget annat avtalats är rummet tillgängligt för kunden från kl. 16.00 på ankomstdagen och måste vara utrymt senast kl. 12.00 på avresedagen.

3) SEN ANKOMST

Ett bokat rum är reserverat fram till kl. 18.00 på ankomstdagen, om inte en senare tidpunkt har avtalats.

4) AVBOKNING OCH NO-SHOW

Avtalet om bokning av ett hotellrum är bindande för båda parter. Om en av parterna bryter mot avtalet är den skyldig att betala ersättning till den andra parten. Om hotellet har särskilda kostnader med anledning av bokningen ska kunden ersätta dessa kostnader i sin helhet. Ersättning för utebliven användning av rummet för privata gäster beräknas enligt följande policy:

a) Det finns ingen skyldighet att betala ersättning om avbokningen görs senast kl. 16.00 dagen före ankomst*.

b) Om avbokningen sker efter denna tidpunkt och rummet inte kan hyras ut till en annan kund, ska kunden betala dygnspriset.

c) Om kunden inte anländer utan att ha avbokat bokningen ska kunden betala dygnspriset.

Undantag: För julsemestrar med program skickas hela kostnaden för semestern i förskott ca 1 månad i förväg och för temaveckoslut ca 2 veckor i förväg. Om förskottsbetalningen inte har betalats senast på förfallodagen anses bokningen vara avbeställd och boendet kan ombokas till andra kunder.

*Värdet av den förbetalda bokningen återbetalas till kundens konto minus 10 euro för kontorskostnader.

En gruppbokning kan avbokas av den som har gjort gruppbokningen utan att ange några skäl enligt följande:

a) kostnadsfritt upp till 30 dagar före bokningens början*.

b) Om bokningen avbokas senare än 30 dygn men senast 14 dygn före bokningens början har hotellet rätt att debitera den som har gjort gruppbokningen 50 % av logipriset.

c) Om bokningen avbokas senare än 14 dagar före resans början har hotellet rätt att debitera den som har gjort gruppbokningen hela bokningspriset om rummen inte kan säljas vidare.

Avresa före den överenskomna tiden:

Om en bokning har gjorts för en viss tidsperiod och kunden avreser före den överenskomna tidpunkten måste kunden betala det överenskomna priset för den oanvända tiden. Om ett erbjudande om boende är prissatt på grundval av att ett sällskap av två eller flera gäster delar samma rum eller lägenhet och en av gästerna avbokar sin vistelse, har hotellet rätt att ta ut en skälig tilläggsavgift för avbokningen. Alla medlemmar i sällskapet är solidariskt ansvariga för att betala tilläggsavgiften till hotellet.

5) BETALNINGSVILLKOR

Enskilda kunder: I enlighet med internationell praxis betalas boendet vid incheckningen med kontanter eller kreditkort, eller online vid bokningstillfället, om inte en annan betalningsmetod har avtalats vid bokningstillfället.

Gruppbokningar: Betalningsvillkor och arrangemang för förskottsbetalning avtalas i förväg med den bokande parten. Om bokningen görs av ett företag och företaget vill faktureras senare, krävs ett förhandsavtal om fakturering mellan företaget och hotellet.

6) PRISÄNDRINGAR

Hotellet förbehåller sig rätten att ändra priserna vid ändringar i lagstiftning eller offentliga avgifter som införs av myndigheterna. Beställaren kommer att informeras separat skriftligen. Vi förbehåller oss också rätten att ändra priserna i händelse av ändringar i bokningen (datum, bokningens längd, antal personer, faciliteter etc.).

7) FORCE MAJEURE OCH UNDANTAGSSITUATIONER

Lohja Spa & Resort förbehåller sig rätten att annullera eller ändra en bokning på grund av omständigheter utanför hotellets kontroll (force majeure, t.ex. pandemi, strejk, lockout, eldsvåda, krig etc.). Skador som orsakas av sådana omständigheter ersätts inte. Hotellet kan också när som helst avbryta eller ställa in ett evenemang om det stör annan verksamhet eller äventyrar hotellets rykte eller säkerhet.

8) SERVERING OCH DRYCKER

Hotellet har ensamrätt på måltider under evenemang. Hotellet har utskänkningsrättigheter för drycker. Det är förbjudet att dricka egna drycker på utskänkningsområdet enligt den finska alkohollagen.

9) ANSVAR

Hotellet ansvarar inte för föremål som förvaras eller glöms i hotellets eller restaurangens lokaler. Beställaren är skyldig att skydda från skador de lokaler och möbler som han/hon hyrt. Beställaren ansvarar för skador som orsakas av beställarens utrustning, personal, artister eller deltagare på fastigheten eller hotellets lösa egendom. Beställaren ansvarar för den utrustning och den lösa egendom som beställaren för med sig till hotellet. Beställaren förbinder sig att följa hotellpersonalens anvisningar när det gäller användningen av byggnaden samt möbler och utrustning. Beställaren ansvarar för bokningen i dess helhet.

10) SPECIALARRANGEMANG

Om ett evenemang kräver särskilda tillstånd, program, orkester, särskild dekoration eller exceptionell teknisk utrustning, åtar sig beställaren att stå för kostnaderna för detta, om inget annat avtalats.

11) FOTOGRAFERING I RESTAURANGEN OCH PÅ HOTELLET

Om beställaren har för avsikt att fotografera vid ett evenemang, vänligen kontakta hotellet i förväg för att få tillstånd.

12) EVENTUELL RENOVERING

Om hotellet avtalar om att renovera eller reparera sina anläggningar efter att bokningen har gjorts, förbinder sig hotellet att skriftligen informera kunden inom en skälig tidsperiod. Hotellets renoverings- eller reparationsprojekt utgör inte en grund för uppsägning av avtalet, om inte annat överenskommits mellan parterna.

13) ANMÄRKNINGAR OCH LÖSNING AV TVISTER

Beställaren är skyldig att omedelbart meddela hotellets personal om eventuella brister som han/hon har noterat och som kan åtgärdas under användningen av tjänsten. Ersättningsanspråk och anmärkningar om beställda tjänster som kunde ha rättats till under användningen av tjänsten ska göras skriftligen till säljaren inom två veckor från det att bokningen avslutats. Om avtalsparterna inte kan nå en överenskommelse kan kunden hänskjuta ärendet till konsumentklagonämnden. Om ingen överenskommelse kan nås, kommer tvisten att föras till tingsrätten. På avtalet tillämpas finsk lag.

ÄNDRINGAR OCH ANNULLERINGAR AV RUMSBOKNINGAR
I händelse av karantän, reseförbud eller aktivitetsförbud kan bokningar flyttas eller annulleras utan kostnad. I händelse av sjukdom kan bokningar också skjutas upp eller avbokas utan kostnad fram till kl. 16.00 föregående dag. Värdet av en i förväg betald bokning återbetalas till kundens konto, minus 10 € för kontorskostnader.

BETALNINGSSÄTT

Lohja Spa accepterar betal- och kreditkort samt kontanter.

Övriga betalningssätt:
Edenred (massage, gymtjänster, lunch)
Smartum (massage, gymtjänster, lunch)
ePassi (massage, gymtjänster)
Eazybreak (massage, gymtjänster, lunch)
Presentkort: Gogift och Gift4You