Saltrum

Saltrumsbehandling- relax med läkande effekt.

Bekanta dig med vår specialitet - det stärkande saltrummet

Saltterapi (haloterapi) är en naturlig form av behandling som grundar sig på månghundraåriga traditioner.

Saltrumbehandling minskar symptom i luftvägarna genom att minska svullnad i slemhinnor. Det här gör det lättare att andas. Det finkorniga saltdammet kan även förstöra bakterier som orsakar infektion i luftvägarna.

Saltrummet rymmer 5 personer per gång så är ni en familj eller grupp på 4- 5 personer så fråga gärna mer om våra paketpriser.

Prislista för våra behandlingar ( på finska)