Varausehdot ja maksutavat

Kuopion ja Lohjan Kylpylät Oy / Lohja Spa & Resort (jatkossa hotelli) noudattaa seuraavia varaus- ja peruutusehtoja:

1) VARAUS JA VAHVISTUS

Asiakkaan tekemä varaus on sekä hotellia että asiakasta sitova hotellin / varauskeskuksen vahvistettua varauksen. Tämä varaus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Puhelintilauksissa puhelu toimii vahvistuksena. Mikäli mahdollista, hotelli antaa kirjallisen vahvistuksen, jossa täytyy olla maininta sovituista palveluista, hinnoista ja peruutusehdoista. Nettivaraamomme kautta tehdyistä varauksista asiakas saa sähköpostilla automaattisesti varausvahvistuksen peruutusehtoineen. Huonevarauksen voi tehdä vain yli 18-vuotias henkilö. Alaikäiselle huoneen varaava henkilö  on vastuussa alaikäisestä majoittuipa hänen kanssaan tai ei. Yksin majoittuvalla alaikäisellä  on oltava huoltajan allekirjoittama, lupalappu, jossa tulee ilmi alaikäisen henkilön nimi,  syntymäaika, majoittumisajankohta, huoltajan nimi ja puhelinnumero.

2) ASIAKKAAN TULO JA LÄHTÖ

Ellei toisin ole sovittu, huone on asiakkaan käytettävissä tulopäivänä klo 16 alkaen, ja huone on luovutettava lähtöpäivänä viimeistään klo 12.

3) MYÖHÄINEN SAAPUMINEN

Tilattua huonetta pidetään varattuna klo 18.00 saakka tulopäivänä, ellei ole sovittu myöhäisemmästä ajankohdasta.

4) PERUUTUS JA SAAPUMATTA JÄTTÄMINEN

Sopimus hotellihuoneen varauksesta on molempia osapuolia sitova. Mikäli jompikumpi osapuoli rikkoo sopimuksen, hän on velvollinen maksamaan korvausta toiselle osapuolelle. Mikäli hotellilla on erityisiä kustannuksia varauksen johdosta, asiakas korvaa nämä kustannukset kokonaisuudessaan. Korvaus huoneen käyttämättä jättämisestä lasketaan yksityisten asiakkaiden osalta seuraavan käytännön mukaisesti:
a) korvausvelvollisuutta ei ole, jos peruutus on tapahtunut viimeistään klo 16 tuloa edeltävänä päivänä.
b) Mikäli peruutus tapahtuu em. ajankohtaa myöhemmin eikä huonetta saada vuokratuksi toiselle asiakkaalle, asiakas maksaa vuorokauden hinnan.
c) mikäli asiakas jää saapumatta ilman, että olisi peruuttanut tilauksen, asiakas maksaa vuorokauden hinnan.
Poikkeus: ohjelmallisen joululoman osalta noin 1 kk ennen sekä teemaviikonloppujen osalta noin 2 vko ennen lähetetään ennakkomaksuna koko loman arvo. Mikäli ennakkomaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, varaus katsotaan peruutetuksi ja majoitustila voidaan varata toisille asiakkaille.

Ryhmävarauksen varaaja voi peruuttaa tekemänsä majoitusvarauksen ilman erityistä syytä seuraavasti:
a) ilman kuluja viimeistään 30 vuorokautta ennen varauksen alkua
b) jos varaus peruutetaan myöhemmin kuin 30 vuorokautta mutta viimeistään 14 vrk ennen varauksen alkua, on hotellilla oikeus periä ryhmävarauksen varaajalta 50 % majoitushinnasta.
c) jos varaus peruutetaan myöhemmin kuin 14 vrk ennen matkan alkua, on hotellilla oikeus periä ryhmävarauksen varaajalta varauksen koko hinta, mikäli huoneita ei saada myydyksi uudelleen.

Lähtö ennen sovittua aikaa:
Mikäli varaus on tehty tietyksi ajaksi ja asiakas lähtee pois ennen sovittua ajankohtaa, hänen on maksettava sovittu hinta käyttämättä jätetyltä ajalta. Jos majoitustarjous on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman majoittujan seurue majoittuu samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa majoituksensa, on hotellilla oikeus periä peruutuksen vuoksi kohtuullinen lisämaksu. Seurueen kaikki jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti lisämaksun maksamisesta hotellille.

5) MAKSUEHDOT

Yksittäiset asiakkaat: Kansainvälisen maksukäytännön mukaisesti majoitus maksetaan hotelliin kirjoittautumisen yhteydessä käteisellä tai luottokortilla, ellei muusta maksutavasta ole sovittu varausvaiheessa.
Ryhmävaraukset: Maksuehdoista ja ennakkomaksua koskevista järjestelyistä hotelli sopii etukäteen varaajan kanssa. Mikäli varaaja on yritys ja haluaa laskutuksen myöhemmin, vaaditaan etukäteen tehtyä laskutussopimusta yrityksen ja hotellin välillä.

6) HINNANMUUTOKSET

Hotelli pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin, mikäli ne perustuvat lainsäädännön tai viranomaisten määräämien julkisten maksujen muutoksiin. Tästä ilmoitetaan tilaajalle erikseen kirjallisesti. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin myös mikäli varaus muuttuu (päivämäärät, varauksen kesto, henkilömäärä, tilat yms).

7) FORCE MAJEURE JA POIKKEUSTILANTEET

Lohja Spa & Resortilla on oikeus peruuttaa tai muuttaa varausta sellaisten olosuhteiden vuoksi, joihin hotelli ei voi vaikuttaa (force majeure esim. pandemia lakko, työsulku, tulipalo, sota tms.). Niistä aiheutuvia vahinkoja ei korvata. Hotelli voi myös milloin hyvänsä lopettaa tai peruuttaa tilaisuuden, mikäli se häiritsee muuta toimintaa tai vaarantaa hotellin maineen tai turvallisuuden.

8) TARJOILU JA JUOMAT

Hotellilla on yksinoikeus aterioihin tilaisuudessa. Hotellilla on anniskeluoikeudet juomien tarjoiluun. Omien juomien nauttiminen anniskelualueella on Suomen alkoholilain nojalla kielletty.

9) VASTUU

Hotelli ei vastaa esineistä, joita säilytetään hotellin tai ravintolan tiloissa tai jotka unohtuvat sinne. Tilaaja on velvollinen suojelemaan vahingoilta vuokraamiaan tiloja ja kalusteita. Tilaaja vastaa kaikista vahingoista, joita tilaajan laitteet, henkilökunta, esiintyjät tai osanottajat aiheuttavat kiinteistölle tai hotellin irtaimelle omaisuudelle. Tilaaja vastaa hotelliin tuomistaan laitteista ja irtaimesta omaisuudesta. Tilaaja sitoutuu noudattamaan hotellin henkilökunnan ohjeita talon sekä kalusteiden ja laitteiden käyttöä koskevissa asioissa. Tilaaja vastaa varauksesta kokonaisuudessaan.

10) ERIKOISJÄRJESTELYT

Mikäli tilaisuuteen tarvitaan erityislupia, ohjelmaa, orkesteria, erikoiskoristelua tai poikkeuksellisia teknisiä laitteita, tilaaja sitoutuu vastaamaan näistä aiheutuvista kustannuksista, ellei toisin sovita.

11) VALOKUVAAMINEN RAVINTOLASSA JA HOTELLISSA

Mikäli tilaajalla on tarkoitus kuvata tilaisuudessa, ottakaa ennakkoon yhteyttä hotelliin luvan saamiseksi.

12) MAHDOLLINEN REMONTTI

Hotellin sopiessa tilojensa saneerauksesta tai korjaamisesta varauksen teon jälkeen, hotelli sitoutuu kohtuulliseksi katsottavan ajan kuluessa ilmoittamaan asiakkaalle kirjallisesti asiasta. Hotellin saneeraus- tai korjaushanke ei ole sopimuksen irtisanomisperuste, ellei osapuolten kesken muuta sovita.

13) HUOMAUTUKSET JA RIITOJEN RATKAISU

Tilaaja on velvollinen tekemään välittömästi hotellin henkilökunnalle huomautuksen mahdollisista puutteista, joita hän on havainnut, ja jotka voidaan korjata jo palvelun käytön aikana. Korvausvaatimukset ja huomautukset tilatuista palveluista, jotka olisi voitu korjata palvelun käytön aikana, on tehtävä kirjallisesti myyjälle kahden viikon kuluessa varauksen päättymisestä. Mikäli sopijapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen asiassa, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli sopimukseen ei päästä, riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

HUONEVARAUSTEN MUUTOKSET JA PERUUTUKSET KORONA-AIKANA
Karanteeni-, matkustuskielto-, ja toimintakieltotilanteissa varauksen voi siirtää tai peruuttaa kuluitta. Myös sairastumistapauksissa varauksen voi siirtää tai peruuttaa kuluitta edelliseen päivään klo 16 saakka.