Vastuullisuus

Välitämme ympäristöstämme

Lohja Spa & Resort ja LeaseGreen energiatehokkuushanke

Lohja Spassa vuonna 2018 toteutetussa energiatehokkuusprojektissa modernisoitiin ilmastoinnin automatiikkaa ja ohjausta. Lisäksi asennettiin n 150 neliötä aurinkopaneelia, jonka tuottamaa sähköä käytetään mm. ilmanvaihdon puhaltimiin. Yleisissä tiloissa vaihdettiin yli 200 valaisinta energiatehokkaiksi ledeiksi. Lokakuussa 2018 alkaen olemme pystyneet vähentämään energiankulutustamme merkittävästi aiempiin vuosiin. Vuonna 2019 sähkönkulutus väheni 9% ja kaukolämmön kulutus 23% verrattuna vuoteen 2017.
Energiatehokkuushankeen ympäristövaikutus on vuoden 2019 loppuun mennessä ollut 165 tCO2 vähemmän ja Lohja Spa & Resortin hiilijalanjälki on pienentynyt 17 prosenttia.
Tämä tarkoittaa
• 4100€ CO2 päästöoikeuksien arvon
• 1178 tuhatta kilometriä henkilöautolla tai
• 725 aurinkosähköpaneelin tuotantoa tai
• 1362 meno-paluulentoa Tukholmaan tai
• 38 omakotitalon päästöjä vuodessa
Lohja Spa jatkaa edelleen aktiivisia toimia hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Green Start!

Lohja Span ympäristöpolitiikka perustuu Green Start – vastuullisuusohjelmaan ja on osa yrityksemme laatukäsikirjaa. Tässä muutama esimerkki, mitä Green Start yrityksessämme tarkoittaa.
Henkilökuntaamme motivoidaan jätteiden lajitteluun, energiansäästöön ja pyritään nostamaan henkilökunnan ympäristötietoisuutta sekä ylpeyttä kulttuuriperinnöstämme ja paikallisympäristöstämme.
Etsimme koko ajan keinoja energiatehokkuutemme parantamiseksi. Esimerkiksi huoneet kierretään säännöllisesti, tarkistetaan ikkunat, patterit, wc-pöntöt, hanat. Energian- ja vedenkäyttölukuja seurataan ja niistä tiedotetaan henkilökunnalle ja henkilöstön hyvät energian- ja vedensäästöideat palkitaan.
Olemme allekirjoittaneet Maran Energiatehokkuussopimuksen joka osaltaan vastaa Suomen kansainvälisiin sitoumuksiin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.
Käytämme ainoastaan uusiutuvaa sähköenergiaa, ja meillä on oma puupellettivoimala käytössä.

Energiatehokkuussopimukset

Lohja Spa & Resortin myönnettiin kunniamaininta ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä toiminnasta ja tunnollisesta sitoutumisesta Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen vuosina 2008-2016. Pääsimme kaikkiaan yhdeksän prosentin energiansäästöön vuosina 2008–2016
Kylpylähotelli Lohja Spa on tehnyt Energiatehokkuussopimuksen myös vuosille 2017-2025, joka osaltaan vastaa Suomen kansainvälisiin sitoumuksiin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

Lohja Spa & Resort on sitoutunut:

  • tehostamaan energian käyttöään jatkuvasti
  • parantamaan energiatehokkuuttaan
  • ottamaan huomioon energiatehokkuuden aina, kun se on taloudellisesti, teknisesti sekä turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen mahdollista koskien näitä osa-alueita: hankinnat, uuden tekniikan käyttöönotto, kuljetukset ja varastointi, uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto ja henkilökunnan koulutus
  • raportoimaan vuosittain käytetyn energian määrät (sähkö, lämpö, polttoaineet), tehdyt toimenpiteet ja saavutetut energiasäästöt

Kiitämme asiakkaitamme ja henkilökuntaamme yhteistyöstä yhteisen ilmastomme ja ympäristömme puolesta!

 

Yhteistyökumppanimme sosiaalisten lomien järjestämisessä:

Useat lomajärjestöt järjestävät STEA:n tukemia lomia ja hyvinvointijaksoja myös Lohja Spassa. Lomat myönnetään sosiaalisin, terveydellisin tai taloudellisin perustein.
Tutustu eri järjestöihin ja tilaa hakulomakkeita:

http://www.solaris-lomat.fi

http://www.mtlh.fi

http://hyvinvointilomat.fi

http://www.lomajarjestot.fi