Vastuullisuus

Välitämme ympäristöstämme

Green Start!

Kylpylähotelli Lohja Span ympäristöpolitiikka perustuu Green Start – vastuullisuusohjelmaan ja on osa yrityksemme laatukäsikirjaa. Tässä muutama esimerkki, mitä Green Start yrityksessämme tarkoittaa.

Henkilökuntaamme motivoidaan jätteiden lajitteluun, energiansäästöön ja pyritään nostamaan henkilökunnan ympäristötietoisuutta sekä ylpeyttä kulttuuriperinnöstämme ja paikallisympäristöstämme.

Etsimme koko ajan keinoja energiatehokkuutemme parantamiseksi. Esimerkiksi huoneet kierretään säännöllisesti, tarkistetaan ikkunat, patterit, wc-pöntöt, hanat. Energian- ja vedenkäyttölukuja seurataan ja niistä tiedotetaan henkilökunnalle ja henkilöstön hyvät energian- ja vedensäästöideat palkitaan.

Olemme allekirjoittaneet Maran Energiatehokkuussopimuksen joka osaltaan vastaa Suomen kansainvälisiin sitoumuksiin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

Siirrymme vuoden 2015 alusta käyttämään ainoastaan uusiutuvaa sähköenergiaa, ja meillä on oma puupellettivoimala käytössä.

 

Energiatehokkuussopimukset

Karjalohjan Päiväkumpu Oy:lle myönnettiin kunniamaininta ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä toiminnasta ja tunnollisesta sitoutumisesta Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen vuosina 2008-2016. Pääsimme kaikkiaan yhdeksän prosentin energiansäästöön vuosina 2008–2016

Kylpylähotelli Lohja Spa on tehnyt Energiatehokkuussopimuksen myös vuosille 2017-2025, joka osaltaan vastaa Suomen kansainvälisiin sitoumuksiin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

Olemme mukana Lease green -ohjelmassa, minka tavoitteena on pienentää energiakuluja merkittävästi.

 

Kylpylähotelli Lohja Spa on sitoutunut:

tehostamaan energian käyttöään jatkuvasti

parantamaan energiatehokkuuttaan

ottamaan huomioon energiatehokkuuden aina, kun se on taloudellisesti, teknisesti sekä turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen mahdollista koskien näitä osa-alueita: hankinnat, uuden tekniikan käyttöönotto, kuljetukset ja varastointi, uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto ja henkilökunnan koulutus

raportoimaan vuosittain käytetyn energian määrät (sähkö, lämpö, polttoaineet), tehdyt toimenpiteet ja saavutetut energiasäästöt

 

Kiitämme asiakkaitamme ja henkilökuntaamme yhteistyöstä yhteisen ilmastomme ja ympäristömme puolesta!

 

Yhteistyökumppanimme sosiaalisten lomien järjestämisessä:

Useat lomajärjestöt järjestävät STEA:n tukemia lomia ja hyvinvointijaksoja myös Lohja Spassa. Lomat myönnetään sosiaalisin, terveydellisin tai taloudellisin perustein.

Tutustu eri järjestöihin ja tilaa hakulomakkeita:

http://www.solaris-lomat.fi

http://www.mtlh.fi

http://hyvinvointilomat.fi

https://www.nasylomat.fi

http://pht.fi

http://www.lomajarjestot.fi