Ammatillinen KIILA-kuntoutus työkykysi tueksi

Kiila-kuntoutuksella toteutetaan työkykyä ylläpitävää ja parantavaa valmennusta, jonka tavoitteena on mahdollistaa kunotutujan työssä jatkaminen. Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka ovat vakituisessa tai määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa, sekä myös yrittäjät.

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa työkykyä ja tukea pysymistä työelämässä.

Ammatillinen KIILA –kuntoutus on tarkoitettu työssä olevalle alle 67-vuotiaalle työntekijälle tai yrittäjälle, jolla sairaus tai vamma heikentää työkykyä, ansaintamahdollisuuksia ja toimeentuloa.

KIILA – kuntoutus toteutuu ryhmämuotoisena, mutta yksilöllisin tavoittein. Kuntoutuksen lähtökohtana on työ- ja toimintakyvyn arviointi ja kuntoutujan tilannearvio. Ryhmäjaksoilla toteutetaan yksilöllistä kuntoutumissuunnitelmaa. Yksilökäynneillä syvennytään yksilön tavoitteisiin ja keinoihin saavuttaa omat tavoitteensa. Kuntoutuksen päätösosassa suunnitellaan jatkoa, seurantaa ja tukea tavoitteissa pysymiseen. Ryhmäkuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat palveluntuottajan, työnantajan (esim. esimies) ja työterveyshuollon edustajat sekä tarvittaessa Kelan edustaja.

 

Työpaikat voivat hakea ammatillista KIILA -ryhmää, tekemällä hakemuksen Kelan verkkosivuilla, www.kela.fi.

Kuntoutusryhmä koostuu kahdeksasta kuntoutujasta, joiden esimiehet ovat tiiviisti mukana kuntoutuksen suunnittelussa ja etenemisessä.
Työpaikan KIILA -kuntoutus voi kohdentua työlähtöisesti; esimerkiksi tietyn ammattiryhmän työkyvyn tukemiseen.
Kuntoutuksen painopisteeksi voidaan myös valita voimavarojen edistäminen, mikä voikin olla erityisesti psykososiaalisesti kuormittavan työn tärkein työkyvyn tuen muoto. 
Kiila- kuntoutuksen ajalta työnantaja voi maksaa palkan ja hakea Kelan kuntoutusrahaa. 
Annamme mielellämme lisätietoja työpaikka kumppaneillemme kuntoutusyhteistyön suunnittelemisesta!

Tulostettava esite Kiila-kuntoutuksesta ( pdf)

Yhteydenotot:
Palvelupäällikkö Hanna Nieminen
hanna.nieminen@lohjaspa.fi puh 0438257136

 

 

Kiila kuntoutus ( Youtube)