Varausehdot ryhmille

Lohja Spa & Resort noudattaa majoitusliikkeiden yleisiä varaus- ja peruutusehtoja (MaRa 1.3.2011).

Tutustu ehtoihin tästä: majoitusliikkeiden yleiset varaus- ja peruutusehdot 

Ryhmien majoitusvaraukset

1) VARAUS JA VAHVISTUS

Asiakkaan tekemä varaus on sekä hotellia että asiakasta sitova hotellin/ varauskeskuksen vahvistettua varauksen. Tämä varaus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Puhelintilauksissa toimii puhelu vahvistuksena. Mikäli mahdollista, hotelli antaa kirjallisen vahvistuksen, jossa täytyy olla maininta sovituista palveluista, hinnoista ja peruutusehdoista.

Huone- ja tilavarauksen voi tehdä vain yli 18-vuotias henkilö. Alaikäiselle varaava henkilö on vastuussa alaikäisestä olipa hänen seurassaan tai ei. Yksin majoittuvalla / tilaa käyttävällä alaikäisellä on oltava huoltajan allekirjoittama, lupalappu, jossa tulee ilmi alaikäisen henkilön nimi, syntymäaika, majoittumisajankohta / tilan käytön ajankohta, huoltajan nimi ja puhelinnumero.

2) ASIAKKAAN TULO JA LÄHTÖ

Ellei toisin ole sovittu, huone on asiakkaan käytettävissä klo 16.00 mennessä tulopäivänä ja se on luovutettava viimeistään klo 12.00 lähtöpäivänä.

3) MYÖHÄINEN SAAPUMINEN

Tilattua huonetta pidetään varattuna klo 18.00 saakka tulopäivänä, ellei ole sovittu myöhäisemmästä ajankohdasta.

4) PERUUTUS JA SAAPUMATTA JÄTTÄMINEN

Sopimus hotellihuoneen varauksesta on molempia osapuolia sitova. Mikäli jompikumpi osapuoli rikkoo sopimuksen, hän on velvollinen maksamaan korvausta toiselle osapuolelle. Mikäli hotellilla on erityisiä kustannuksia varauksen johdosta, asiakas korvaa nämä kustannukset kokonaisuudessaan.

Ryhmävarauksen varaaja voi peruuttaa tekemänsä majoitusvarauksen ilman erityistä syytä seuraavasti:

a) ilman kuluja viimeistään 30 vuorokautta ennen varauksen alkua

b) jos varaus peruutetaan myöhemmin kuin 30 vuorokautta mutta viimeistään 14 vrk ennen varauksen alkua, on Lohja Spalla oikeus periä ryhmävarauksen varaajalta 50 % majoitushinnasta.

c) jos varaus peruutetaan myöhemmin kuin 14 vrk ennen matkan alkua, on Lohja Spalla oikeus periä ryhmävarauksen varaajalta varauksen koko hinta, mikäli huoneita ei saada myydyksi uudelleen.

Lähtö ennen sovittua aikaa:

Mikäli varaus on tehty tietyksi ajaksi ja asiakas lähtee pois ennen sovittua ajankohtaa, hänen on maksettava sovittu hinta käyttämättä jätetyltä ajalta.

Jos majoitustarjous on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman majoittujan seurue majoittuu samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa majoituksensa, on Lohja Spalla oikeus periä peruutuksen vuoksi kohtuullinen lisämaksu. Seurueen kaikki jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti lisämaksun maksamisesta Lohja Spalle.

5) MAKSUEHDOT

Maksuehdoista ja ennakkomaksua koskevista järjestelyistä Lohja Spa & Resort sopii etukäteen varaajan kanssa. Mikäli varaaja on yritys ja haluaa laskutuksen myöhemmin, vaaditaan etukäteen tehtyä laskutussopimusta yrityksen ja Lohja Span välillä.

 

Ryhmien ravintola-, kylpylä- ja vapaa-ajantuotteisiin liittyvien tilausten toimitusehdot 

1) VARAUKSEN PERUUTUS

Varauksen peruuntuessa tilaaja sitoutuu ilmoittamaan peruutuksesta Lohja Spalle:

a) vähintään 30 vrk ennen tilaisuuden alkua, mikäli varaus käsittää kokonaan jonkun ravintolatilan, kokoustilan tai yksityistilaisuuden kylpylässä, ellei toisin ole sovittu.

b) vähintään 14 vrk ennen tilaisuuden alkua varauksen käsittäessä osan jotakin ravintolaa, osan kylpylää ellei toisin sovita. Ehto koskee myös tilattuja vapaa-ajan- ja seikkailutuotteita.

Mikäli peruutus tapahtuu em. ehtoja myöhemmin, Lohja Spa & Resort on oikeutettu veloittamaan peruutuksesta aiheutuneet välittömät kustannukset.

Pakottavista syistä Lohja Spa & Resortilla on oikeus siirtää varaus toiseen vastaavanlaiseen tilaan neuvoteltuaan asiasta tilaajan kanssa ja maksamalla siirrosta asiakkaalle aiheutuneet välittömät kustannukset.

2) ATERIAVARAUSTEN MUUTOKSET

Tilaaja sitoutuu ilmoittamaan osanottajamäärän ja vahvistuksen tarjoilusta Lohja Spa & Resortille vähintään 14 vrk ennen tilaisuuden alkua., johon sallimme +-10 % poikkeaman 4 vrk ennen tilaisuutta.

Käytämme laskutusperusteena 4 vrk ennen tilaisuutta vahvistettua henkilömäärää.

3) HINNANMUUTOKSET

Alkoholijuomien anniskeluhintojen suhteen varataan Lohja Spalle oikeus Lohja Span toimittajien taholta tuleviin muutoksiin. Hintojen muutoksista pyritään ilmoittamaan asiakkaalle mahdollisimman pian.

4) MAKSUEHDOT

Maksuehdoista ja ennakkomaksua koskevista järjestelyistä Lohja Spa & Resort sopii etukäteen tilaajan kanssa. Mikäli tilaajana on yritys ja tilaaja haluaa laskutuksen myöhemmin, vaaditaan etukäteen tehtyä laskutussopimusta tilaajayrityksen ja Lohja Span välillä. Yksityishenkilöiden tilaukset maksetaan käteisellä tai kortilla.

Tiedustelut:

Myyntipalvelu

p. 030 608 40
(ma-pe klo 8-16.00)