Tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutus

Kuntoutuksen kohderyhmänä ovat tule-sairauksia sairastavat aikuiset, jotka ovat opiskelemassa, työelämässä, palaamassa työhön, kuntoutustuella, tai poissa työelämästä. Kurssimyönnetään henkilöille, joiden suoriutumista ja osallistumista arjen toimintoihin voidaan tukea kuntoutumisen keinoin. Tämä arvio perustuu asiakkaan ja terveydehuollon yhteiseen näkemykseen. Kuntoutustarpeen tulee olla todettu julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa tai työterveyshuollossa.