Sairausryhmäkohtaiset kuntoutuskurssit

Toteutamme Kelan järjestämää ja kustantamaa kuntoutusta aikuisille sekä ryhmämuotoisesti että yksilöllisesti. Jos sairaus heikentää toimintakykyäsi ja siitä aiheutuu tarve kuntoutukselle, voit hakea kursseille.

Tutustu kursseihin

Omaishoitajakuntoutus

Kelan kustantamat omaishoitajien kuntoutuskurssit ovat tarkoitettu omaishoitajille, jotka hoitavat päivittäin läheisiään, ja jotka tarvitsevat tukea omaan jaksamiseensa sekä arjen sujuvuuteen.

Tutustu kursseihin

Kiila-kuntoutus

Kiila-kuntoutus tukee työelämässä olevien ammatillista työ- ja toimintakykyä sekä työelämässä jatkamista. Kiila-kuntoutus on tarkoitettu työelämässä oleville alle 67-vuotiaille työntekijöille ja yrittäjille, joiden sairauden arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn olennaisen heikentymisen.

Tutustu kursseihin

Tarvitsetko kumppanin muutokseen?

Tarjoamme Sinulle kuntoutusta ja valmennusta työ- ja toimintakykysi sekä elämänmuutoksesi tueksi. Meillä olet keskiössä, tuemme ja kannustamme Sinua saamaan aktiivisempi ote elämääsi.

Ota yhteyttä!